Metamorfosemassage

Metamorfosemassage is een zachte, liefdevolle vorm van massage op de reflexzones van de ruggengraat op voeten, handen en hoofd met als doel gestagneerde levensenergie / levenskracht (wie jij werkelijk bent) weer in beweging brengen en te helen.

De behandeling:

De massage is een herhalende beweging (vibratie, wrijving, werveling) op de reflexzones van de ruggengraat op voeten (beweging), handen (handelen) en hoofd (denken).

De behandeling duurt, afhankelijk van de persoon, maximaal een uur. Metamorfosemassage brengt een bewustwordingsproces op gang. Na de behandeling heeft je lichaam tijd nodig om wat er los gemaakt wordt te kunnen integreren. Dit proces verloopt voor iedereen in zijn of haar eigen tijd. Indien nodig kan de behandeling herhaald worden.

De behandeling is in principe geschikt voor iedereen, jong of oud. Kinderen/baby’s reageren over het algemeen sneller op deze massage omdat blokkades nog niet zo diep verankerd zijn geraakt in hun wezen. Metamorfose massage is geschikt om zelf toe te passen bij je kind, partner of jezelf.

Achtergrond:

Robert St. John is degene die eind jaren 70 de metamorfose massage ontwikkeld heeft. Hij ontdekte dat de herinneringen aan de tijd voordat je geboren werd zich aftekende op de ruggengraatreflex. In deze prenatale periode werd de basis gelegd voor je talenten, je kwaliteiten en voor de belemmeringen die je ervan weerhouden te zijn zoals je bedoeld bent te zijn. Mensen bleken een ware metamorfose te ondergaan na behandeling, vandaar dat Gaston St. Pierre, een leerling van R. St. John, er de naam metamorfose massage aan heeft gegeven.