Holistic pulsing

Holistic pulsing is een subtiele en eenvoudige massage. Bij pulsen wordt het hele lichaam in beweging gezet via snelle lichte golvende bewegingen. Deze golvende beweging wordt vaak ervaren als het wiegen van een kind. Via pulsen kan een groter lichaamsbewustzijn op gang komen. Je kunt merken waar meer of minder beweging is in het lichaam, waar zit weerstand en houdt je vast en waar kan je loslaten en is overgave.